Jag målar relationer och känslor

När jag målar, vill jag förmedla en berättelse där relationer och känslor speglas i bilden. Det är därför jag kallar en del av mina målningar för berättelser. Bilden kan handla om ett starkt barndomsminne eller en iakttagelse från din och min tillvaro. Det kan vara en händelse, en företeelse, en ovanlig situation eller något annat jag sett i vardagen som på ett eller annat sätt gjort intryck på mig. På duken skapar jag stillbilder ur livet på samma sätt som en scenograf bygger upp sina scener. Genom bilden hoppas jag väcka känslor och tankar och jag önskar att bilden ska beröra betraktaren.

Jag målar berättelserna i ett naivistiskt utförande där det viktiga är att budskapet går fram. De olika attributen som hör samman med tiden i bilden, historia eller samtid, tänker jag ska hjälpa till att förmedla budskapet och känslan.

Ibland väljer jag att visa relationer i symbolform mellan djur och människa. Ögonen och kroppsspråket säger något om intensiteten i relationen.

Jag fascineras också av teorin om den heliga geometrin, grunden till allt i vår fysiska värld, vilket kommit till uttryck i en del av mina målningar. Att betrakta en sådan bild, sägs vara lugnande och energigivande. Den kan skapa harmoni. Tänk om en stund framför en vacker målning kan stilla, lugna och bidra till välbefinnande.

Det skapas av hjärtats lust i min ateljé och resultatet är inte bara berättelser. Det är roligt att prova sig fram inom andra områden också. Lekfullt, abstrakt måleri, porträtt och fantasibilder får också fylla dukarna.

2011 antogs jag till Liljevalchs Vårsalong med en installation med namnet “Nostalgi”. Den bestod av tre målningar samt musik. Installationen är en berättelse ur barnets perspektiv, om glädje, om sorg och om förundran över livet.

Mina målningar finns här på hemsidan, de är sorterade i serier. Välkommen att se dig omkring bland bilderna. Om det är något du undrar över, hör gärna av dig.

Kurser och utbildningar jag gått – lista.


Installationen “Nostalgi” av Carina Linné som visades på Liljevalchs 2011 bestod av tre målningar och musik, “Där björkarna susa” av Jailbird Singers.

______________________________________________________________________________

Carina är medlem i Föreningen Svenska Konstnärinnor, Carpe Diem Art – en konstnärsgrupp, Le Garage – en skulpturgrupp, Akvarellsällskapet Spray och i Bildupphovsrätt i Sverige (BUS).