Känslosamt eller lustfyllt

Carinas måleri vidrör betraktarens känslor – på olika sätt. Vare sig hon målar barndomsminnen i naivistisk stil eller vackra, intressanta, semiabstrakta målningar i begränsad färgskala, så finns i varje alster något som lockar till eftertanke, skapar välbehag, väcker frågor eller framkallar någon annan form av reaktion.

Hon visar prov på stor mångsidighet när hon låter sina funderingar och betraktelser ta form på duken. Hon arbetar i serier med vitt skilda innehåll; antikens gudar och gudinnor kopplat till arketyper, den heliga geometrin, dagens mobilfokuserade människor och andra ”spaningar” blir till lustfyllda, färgstarka berättelser på hennes dukar.

Carina arbetar även med skulptur, främst i lera och hon utforskar den japanska rakutekniken. Hennes föremål i lera har är bärs fram av lekfullhet.

2011 antogs Carina till Liljevalchs Vårsalong med en installation med namnet “Nostalgi”. Den bestod av tre målningar och musik. Installationen är en berättelse ur barnets perspektiv, om glädje, om sorg och om förundran över livet.

Carinas måleri har visats på flera andra jurybedömda utställningar. Se Carinas CV.


Installationen “Nostalgi” av Carina Linné som visades på Liljevalchs 2011 bestod av tre målningar och musik, “Där björkarna susa” av Jailbird Singers.

______________________________________________________________________________

Carina är medlem i Föreningen Svenska Konstnärinnor, Carpe Diem Art – en konstnärsgrupp, Le Garage – en skulpturgrupp, Akvarellsällskapet Spray och i Bildupphovsrätt i Sverige (BUS).