Närvaro

En serie målningar med iakttagelser från allas vår vardag…

Målningarna handlar om Närvaro. Är du närvarande eller frånvarande i mötet med andra människor?
Målningarna har varit utställda vid olika tillfällen.

Är du intresserad av att låna utställningen, hör av dig.