Gudar och gudinnor

Alla har vi gudar och gudinnor inom oss

Jean Shinoda Bolen – en jungiansk analytiker och psykiater, menar att vi kan lära oss mycket om oss själva genom att studera antikens gudar och gudinnor. Varje gud och gudinna har s.k. arketypiska mönster som vi kan känna igen hos oss själva. Det är sällan vi liknar just en gud eller gudinna. Vi har oftast mönster från flera arketyper i oss. Och, vi förändras över tiden.

Är du kanske lik den viljestarka Artemis? Hon hoppar över karriären och hjälper hellre andra, gärna utsatta kvinnor. Eller, liknar du mer Athena, vishetens gudinna? Hon tar beslut med huvudet och inte med hjärtat. Hon är strategisk, klok och har affärssinne. Eller, har du drag av Persefone, den ständigt vackra och behagfulla kvinnan?

Genom att studera och analysera arketyperna, kan vi bli medvetna om vår egen styrka och kraft samt utveckla denna. Vi kan också se vilka sidor hos oss själva vi behöver arbeta mer med.

Det finns många gudar och gudinnor att berätta om. Jag har gjort målningar med koppling till några av dem. Fler kanske kommer längre fram.

Jean Shinoda Bolens har bland annat skrivit; Gudinnorna inom oss och Gudarna inom oss.