Abstrakt

Abstrakt konst kan förklaras som icke-föreställande. En del vill hellre säga nyskapad verklighet och kalla det för konkret konst eftersom man menar att konstverket är ett resultat av ett konkretiseringsarbete. Oavsett om det är abstrakt eller konkret konst, så är förhoppningen hos mig som konstnär att form och färg i sig själva ska påverka betraktaren och erbjuda en fin upplevelse.