Athena

Athena – står för vishet och beskydd av vetenskap och kvinnligt hantverk

Athena, vishetens och vetenskapens gudinna. Hon ses också som krigsgudinna med spjut i handen. En uggla finns ofta i hennes närhet, en symbol för klokhet. Hon lär människorna att bygga båtar, tämja hästar, ploga åkrar, dreja vaser, väva tyg med en vävstol. Hon lägger sig gärna i människornas affärer och hjälper gärna sina favorithjältar.

Athenas vishet blir tydlig när hon som krigsgudinna ser till att hitta oblodiga lösningar på konflikter.  

Staden Aten är uppkallad efter Athena (templet Parthenon är dessutom uppkallat efter hennes tillnamn Parthenos som betyder “jungfrun”). Detta skedde genom en omröstning där det stod mellan henne och Poseidon – Athena lyckades bäst beveka invånarna tack vare det olivträd hon skänkte dem. Det var annars vanligt att städer hade Athena som beskyddarinna.

Athena var mycket vacker men gifte sig aldrig, inte heller fick hon några barn. En man som såg henne naken av misstag, medan hon badade, bestraffade hon med blindhet.

Athena är även kallad Pallas Athena. I romersk mytologi heter hon Minerva. Hennes attribut är sköld, lans, olivträd och uggla.

ARKETYPISKT

  • Leds av sitt huvud mer än av sitt hjärta
  • Sinne för ekonomi & affärer
  • Realistisk, pragmatisk, strategisk och praktisk – observerar och analyserar
  • En bra lärare och pedagog
  • En ”moderlös” dotter – trivs bättre med män och är gärna kamrat med dem.